Home
Nagar Nigam Our City Citizen Services    

Back back

Bhopal Police

 

Police control Room

2555922,2555933

1

Ashoka Garden

2681900

2

Bairagarh

2641223

3

Govindpura

2443710

4

G.R.P.

2730014

5

Habibganj

2443760

6

Jahangirabad

2443760

7

Hanumanganj

2677456

8

Kolar

2443989

9

Koh-e-Fiza

2443260

10

M.P.Nagar

2443740

11

Misrod

2443890

12

Mahila

2443860

13

Kotwali

2443220

14 Nishatpura
2735207
15 Piplani
2677326
16 Ratibad
2896240
17 Shahpura
2440100
18 Shahajanabad
2443250
19 Shyamla Hills
2677310
20 T.T. Nagar
2443730
21 Talaiya
2443230